KANCELARIA ADWOKACKA W POZNANIU

ADWOKAT MARTA DUDA - PAŁUCKA

Adwokat Marta Duda - Pałucka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską, poświęconą tematyce umowy o roboty budowlane, przygotowała pod kierunkiem prof. Tomasza Sokołowskiego. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych poznańskich kancelariach. Od 2013 r. adwokat Marta Duda - Pałucka prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Adwokat Marta Duda - Pałucka jest także mediatorem sądowym - wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Od 2015 r. należy do  Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.